Zgodnie z wynikami "Sondaży Biznesowych i Konsumenckich" przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Statystyki(INE), "wskaźnik zaufania konsumentów wzrósł między grudniem a majem, osiągając maksymalną wartość od lutego 2022 r., Po zarejestrowaniu w listopadzie najniższej wartości od początku pandemii, w kwietniu 2020 r.".

Jeśli chodzi o wskaźnik klimatu gospodarczego, "spadł on w maju po wzroście w okresie od stycznia do kwietnia", przy czym wskaźniki zaufania spadły we wszystkich badanych sektorach: Przemysł wytwórczy, budownictwo i roboty publiczne, handel i usługi.