Spółka zaangażowana w projekt, Savannah, stwierdziła, że z zadowoleniem przyjmuje tę decyzję, uznając ją za "bardzo pozytywną dla rozwoju projektu".

Savannah podkreśliła, że "jest to pierwszy raz, kiedy projekt litowy w Portugalii uzyskał pozytywną ocenę EIS" i stwierdziła, że po tej decyzji APA może "rozpocząć kolejną fazę rozwoju projektu pod względem licencjonowania środowiskowego".

"Jak zwykle w przypadku tego typu zezwoleń, EIS przewiduje spełnienie szeregu warunków, środków i rekompensat, które wymagają zgody Savannah", dodając, że "warunki te gwarantują, że projekt będzie rozwijany w sposób odpowiedzialny, a korzyści społeczno-ekonomiczne będą dzielone ze wszystkimi zainteresowanymi stronami".

Dyrektor wykonawczy (CEO) Savannah, Dale Ferguson, powiedział, że pozytywna decyzja APA "jest niezwykle ważnym krokiem, nie tylko dla rozwoju projektu litowego Barroso, ale także dla przemysłu surowców litowych w Portugalii".

Zobowiązania

"Biorąc pod uwagę zaangażowanie Savannah w odpowiedzialne praktyki, które minimalizują wpływ i dzielą się korzyściami społeczno-ekonomicznymi, spółka zgodziła się również na warunki dołączone do decyzji" - powiedział.

Warunki te obejmują na przykład "uzyskanie warunkowej zgody na budowę proponowanej drogi łączącej się z autostradą 24 (A24) i ograniczenie usuwania roślinności z obszaru projektu w niektórych miesiącach roku".

Savannah stwierdziła również, że inne warunki, takie jak niepobieranie wody z rzeki Covas oraz wypełnianie i rekultywacja krajobrazu obszarów wydobycia rudy "odzwierciedlają plany i zobowiązania, które spółka przyjęła już w swoich prezentacjach dla APA, a także program zaangażowania społeczności i cele dekarbonizacji".

"Pozytywna decyzja APA oznacza początek nowego etapu dla projektu Barroso Lithium, dla Savannah i dla Portugalii, która robi pierwszy krok w kierunku przyjęcia znaczącej roli w europejskim łańcuchu wartości baterii litowych i w transformacji energetycznej", podkreślił Dale Ferguson.

Pozytywna ocena DIA umożliwia Savannah "kontynuowanie kluczowych badań ekonomicznych projektu, w tym publikację zaktualizowanego studium zakresu, na początku drugiej połowy 2023 r.".

Konsultacje społeczne dotyczące przeformułowanego Studium Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) kopalni Barroso zakończyły się w kwietniu, a za pośrednictwem portalu Participa wpłynęło 912 wniosków.

Spółka przedłożyła ocenę oddziaływania na środowisko dla kopalni Barroso w czerwcu 2020 r., a dwa lata później projekt otrzymał "negatywną" opinię komitetu oceniającego APA, ale zgodnie z art. 16 ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) projekt został przeformułowany i ponownie przedłożony do oceny.

Kopalnia Barroso ma szacowany czas trwania 17 lat, planowany obszar koncesji wynosi 593 hektary i jest kwestionowany przez lokalne stowarzyszenia i ekologów oraz Câmara de Boticas, w dzielnicy Vila Real.