Proces ten rozpoczął się z pewnymi opóźnieniami, ale harmonogram wypełniania tego obowiązku podatkowego pozostaje taki sam.

Wielu podatników nie otrzymało noty rozliczeniowej w wiadomości e-mail, aby przystąpić do płatności podatku w normalnym kalendarzu, od drugiej połowy kwietnia, z powodu "problemów technicznych", jak uzasadnił Urząd Skarbowy(AT).

Jednorazowa płatność jest obowiązkowa tylko w przypadku kwot podatku poniżej 100 euro. Po przekroczeniu tej kwoty podatek jest dzielony na dwie lub trzy fazy (jeśli jest mniejszy lub większy niż 500 euro), które należy zapłacić odpowiednio w maju i listopadzie lub w maju, sierpniu i listopadzie. Jednak ci, którzy chcą, zawsze mogą zapłacić podatek w całości w maju.

Podatek jest obliczany i pobierany przez Urząd Skarbowy, ale to gminy decydują co roku, jaką stawkę zamierzają zastosować w swojej gminie, w wyżej wymienionych przedziałach czasowych.