Według danych Narodowego Instytutu Statystyki(INE), stopa bezrobocia "wyniosła 6,8%" w kwietniu, "wartość niższa niż w marcu i styczniu 2023 r." - odpowiednio o 0,2 punktu procentowego i 0,3 punktu procentowego - "ale wyższa niż w kwietniu 2022 r." o 0,9 punktu procentowego.

Odnotowany w kwietniu wskaźnik jest "najniższą wartością od grudnia 2022 r., kiedy to również wyniósł 6,8%".