Stabilizacja

Różne czynniki, w tym wpływ inflacji na siłę nabywczą i wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych, przyczyniły się do spowolnienia trendu wzrostowego cen nieruchomości obserwowanego w Portugalii w ostatnich latach.

Prawdopodobnie przyczyniły się one do stabilizacji cen nieruchomości obserwowanej w maju w wielu miejscach w Portugalii, przy czym ogólne dane liczbowe są zbliżone do tych odnotowanych w kwietniu. Zgodnie z tym raportem, na koniec maja średni koszt nieruchomości w Portugalii wynosił 2512 euro za metr kwadratowy (m2).


W górę i w dół

Spośród dziewięciu stolic okręgów w Portugalii, które odnotowały wzrost cen nieruchomości, największe wzrosty miały miejsce w Viana do Castelo (9%), a następnie w Vila Real (6,6%), Faro (4,1%) i Coimbrze (2,8%).

Ceny pozostały stabilne w Lizbonie (0,3%), Ponta Delgada (0,1%), Porto (0,1%) i Castelo Branco (-0,3%), a niewielki spadek średnich cen domów odnotowano w Portalegre (-2%), Santarém (1,8%), Bradze (-1,4%), Aveiro (-1,3%), Guarda (-0,7%) i Beja (-0,7%).

Należy jednak zauważyć, że porównując rok do roku, ceny nieruchomości w Portugalii wzrosły o 6,5%.


Lizbona i Porto

Bez zaskoczenia, Lizbona pozostaje na szczycie listy, z nieruchomościami kosztującymi średnio 5301 EUR/m2. Za stolicą uplasowały się Porto (3390 EUR/m2), Funchal (2917 EUR/m2) i Faro (2796 EUR/m2). Aveiro, Setúbal i Évora również znalazły się wysoko w rankingu, będąc wymienionymi jako jedne z najdroższych miast do zakupu nieruchomości w Portugalii.

Z drugiej strony, Portalegre (705 €/m2), Guarda (795 €/m2), Castelo Branco (828 €/m2), Bragança (891 €/m2) i Beja (949 €/m2) znalazły się w rankingu najbardziej ekonomicznych miast w Portugalii, z najniższymi średnimi cenami domów w kraju.

Jeśli chodzi o regiony, największy wzrost cen nieruchomości odnotowano w Viana do Castelo (4,1%), na wyspie Porto Santo (3,9%) i w Coimbrze (3,8%). W regionach Porto (0,4%), Lizbony (0%) i wyspy São Miguel (-0,1%) ceny ustabilizowały się. W regionach Pico (-2%), Braga (-1,1%), Terceira (-0,9%), Aveiro (-0,9%) i Vila Real (-0,6%) odnotowano spadek średnich cen nieruchomości.

Podczas gdy rosnąca inflacja i oprocentowanie kredytów hipotecznych, wraz ze zmianami w prawie mieszkaniowym, wpłynęły na wzrost kosztów mieszkań do pewnego stopnia, popyt na nieruchomości, zwłaszcza w centrach miast i hotspotach turystycznych, nadal przewyższa obecną podaż. Poziom popytu zarówno ze strony nabywców krajowych, jak i zagranicznych prawdopodobnie będzie nadal rósł.