Jest to pierwsza edycja Festiwalu Światowego Dziedzictwa Alentejo, który odbędzie się w dniach 25, 26 i 27 sierpnia w miejscowości Cabrela w gminie Montemor-o-Novo, promowana przez stowarzyszenia Égide i Lar Doce Ler.

"Będą wyjątkowe momenty śpiewu Alentejo, Fado i flamenco, ale tworzona jest również orkiestracja, aby była jedność", według dyrektora festiwalu, Davida Lopesa.

Ten iberyjski region, zauważył dyrektor festiwalu, "jest być może jedynym miejscem na świecie, w którym tak blisko geograficznie współistnieją trzy wyrażenia wybrane przez UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości".

Jeśli chodzi o wybór lokalizacji, David Lopes podkreślił, że "istnieje magia", gdy próbuje się zorganizować inicjatywę kulturalną "na terytorium o niskiej gęstości zaludnienia, z niewielką liczbą ludzi, ale wpływ na region jest bardzo duży".

Festiwal jest organizowany przez Égide - Associação Portuguesa das Artes oraz stowarzyszenie Lar Doce Ler i ma wsparcie gminy Montemor-o-Novo oraz rady parafialnej Cabrela.