Oświadczenie o sprostowaniu zostało opublikowane w Diário da República na początku tego tygodnia, a Simão de Sant'Ana, z Abreu Advogados, wyjaśnił, że "wyjaśnia ono treść kilku norm, które, jeśli nie zostaną sprostowane, mogą budzić wątpliwości interpretacyjne" i ostatecznie prowadzić "do rozwiązań prawnych innych niż te zawarte w ostatecznym wniosku przegłosowanym i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Republiki".