"Galp zaktualizuje ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego od początku lipca, obniżając je średnio o 10% w obu przypadkach (nie biorąc pod uwagę taryf za dostęp do sieci)", poinformowało oficjalne źródło spółki.

Firma podkreśla, że spadek ten odzwierciedla "korzystną ewolucję, jaką zaobserwowano na rynkach hurtowych obu form energii".

Aktualizacja ta nastąpiła po cięciach o 15 procent dla energii elektrycznej i 27 procent dla gazu ziemnego na początku kwietnia.

Według Galp, dla najpopularniejszego typu klienta gazu ziemnego w portfelu klientów firmy, odpowiadającego rodzinie z dwójką dzieci, średnia obniżka w porównaniu do obecnych cen spowoduje spadek o 3,70 euro miesięcznie (klient na drugim poziomie gazu ziemnego o średnim miesięcznym zużyciu 284 kWh).

W przypadku energii elektrycznej, aby obliczyć wpływ tej zmiany na ostateczną cenę dla klienta, "należy również wziąć pod uwagę nadzwyczajną aktualizację taryf dostępu do sieci (TAR), która zostanie opublikowana przez ERSE 15 czerwca 2023 r.".

Spółka zaznacza, że wartości te nie zawierają podatku VAT.

Ostateczna cena energii elektrycznej zależy od taryf za dostęp do sieci, które zostaną opublikowane przez Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos(ERSE).

Taryfa dostępu do sieci jest płacona przez wszystkich konsumentów, niezależnie od tego, czy są oni na rynku regulowanym czy zliberalizowanym, i odzwierciedla koszty infrastruktury i usług wykorzystywanych przez wszystkich konsumentów na wspólnych zasadach.