W raporcie aktualizującym prognozy gospodarcze na 2023 r. OECD wskazuje na obniżenie stopy inflacji z 8,1% w 2022 r. do 5,7% w 2023 r., a następnie spadek do 3,3% w 2024 r., wraz ze stabilizacją cen energii i żywności.

Prognozy te są porównywalne z 6,6% w tym roku i 2,4% w 2024 r. przewidywanymi w raporcie opublikowanym w listopadzie.

Wśród głównych instytucji gospodarczych, Rada Finansów Publicznych (CFP) wskazuje na inflację na poziomie 5,9%, Bank Portugalii (BdP) 5,5%, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 5,7%, a Ministerstwo Finansów i Komisja Europejska 5,1%.

Jeśli chodzi o inflację "bazową", OECD prognozuje stopę 4,7% w tym roku i 3,4% w 2024 roku.

Instytucja z siedzibą w Paryżu zauważa, że "środki budżetowe zapewnią pewną rekompensatę w celu wsparcia dochodów wrażliwych gospodarstw domowych, ale spowolnią spadek inflacji".

OECD przewiduje również, że deficyt spadnie z 0,4% w 2022 r. do 0,1% w tym roku i w 2024 r., podczas gdy rząd wskazuje na deficyt budżetowy w wysokości 0,4% w tym roku i 0,1% w 2024 r.