"Zmniejszyliśmy już opłaty za przejazd i jesteśmy zobowiązani do dalszego ich obniżania", powiedziała Ana Abrunhosa podczas przesłuchania w Komisji Administracji Publicznej, Planowania Przestrzennego i Władz Lokalnych, zorganizowanego na wniosek PSD i PS.

W debacie, której motywem była wizyta robocza komisji parlamentarnej w Międzygminnej Wspólnocie Algarve (AMAL), która odbyła się na początku maja, minister podkreśliła, że "najlepszym rozwiązaniem" byłby brak opłat za przejazd.

W tej części przesłuchania urzędnik rządowy odniósł się do problemu drogi krajowej nr 125, która przebiega przez różne lokalizacje, powodując problemy w ruchu drogowym w różnych częściach Algarve.

"Oznacza to, że duża część ruchu musi odbywać się na Via do Infante, co oznacza, że opłaty drogowe są tutaj kosztem kontekstowym", wyjaśniła Ana Abrunhosa, która wskazała, że "wkrótce" pojawią się "wiadomości".

Minister ds. spójności terytorialnej wspomniała również, że region Algarve charakteryzuje się dużym ruchem pojazdów zagranicznych, a ich pasażerowie mają trudności ze zrozumieniem, w jaki sposób uiszczać opłaty drogowe.