"Mamy nadzieję, że strona portugalska dokona racjonalnych wyborów politycznych w sposób autonomiczny i będzie przestrzegać zasad tworzenia otwartego, uczciwego i niedyskryminującego środowiska biznesowego", stwierdziło chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w nocie przesłanej agencji Lusa w Pekinie.

Chińska dyplomacja uznała, że "budowanie murów i barier" oraz "zrywanie więzi" tylko "szkodzi najbardziej bezbronnym".

"Współpraca przynosząca obopólne korzyści jest jedyną słuszną drogą" - podkreślił.

W ubiegłym miesiącu Komisja ds. Oceny Bezpieczeństwa, działająca w ramach Wyższej Rady ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Portugalii, wydała decyzję dotyczącą "wysokiego ryzyka" dla bezpieczeństwa sieci i usług 5G wynikającego z korzystania ze sprzętu pochodzącego od dostawców, którzy, między innymi, spełniają inne kryteria, czy to spoza Unii Europejskiej, NATO czy OECD i których "system prawny kraju, w którym mają siedzibę, pozwala rządowi na sprawowanie kontroli, ingerencję lub wywieranie presji na ich działalność prowadzoną w krajach trzecich".

Obrady nie wymieniają nazw firm ani krajów, ale pojawiają się po latach nacisków wywieranych przez Waszyngton na kraje sojusznicze, aby wykluczyć chińską grupę technologiczną Huawei z infrastruktury telekomunikacyjnej.

Stany Zjednoczone wskazują na chińską ustawę o wywiadzie narodowym, która stanowi, że "wszystkie organizacje i obywatele muszą wspierać, pomagać i współpracować z państwem w sprawach wywiadu narodowego".

Firma kategorycznie zaprzeczyła tym oskarżeniom i przypomniała, że chińskie prawo nie wymaga od Huawei instalowania ukrytych mechanizmów w sieciach lub sprzęcie, które umożliwiają nieautoryzowany dostęp do danych i informacji.

Inne kraje, w tym Wielka Brytania, Australia czy Szwecja, zakazały już Huawei udziału w rozwoju swoich sieci 5G.

W oświadczeniu przesłanym do Lusa, chiński rząd twierdzi, że sprzeciwia się "upolitycznianiu" kwestii technologicznych, "nadużywaniu władzy państwowej" oraz "naruszaniu międzynarodowych zasad handlu" i "zasad gospodarki rynkowej".

"Chiny są przeciwne formułowaniu dyskryminujących i wyłącznych polityk i przepisów oraz sprzeciwiają się tłumieniu i nakładaniu ograniczeń na zagraniczne firmy", czytamy w tej samej notatce.

"Mamy nadzieję, że Portugalczycy będą chronić uzasadnione prawa i interesy chińskich firm oraz podejmą praktyczne środki w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestycji i rozszerzenia możliwości współpracy".