W oświadczeniu opublikowanym przez idealista, INE stwierdziło, że cena materiałów wykazała zerową zmianę rok do roku, spowalniając o 4,6 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem, a koszt pracy wzrósł o 7,8% (8,5% w marcu).

Koszt robocizny przyczynił się w 3,2 punktu procentowego (3,5 punktu procentowego w poprzednim miesiącu) do ukształtowania rocznego tempa zmian wskaźnika kosztów budowy nowych mieszkań (ICCHN), a składnik materiałowy w 0,0 punktu procentowego (2,7 punktu procentowego w poprzednim miesiącu).

Koszty cementu

Wśród materiałów, które miały największy wpływ na cenę, znajdują się cement i beton towarowy, ze wzrostami rok do roku odpowiednio o ponad 20% i 15%, oraz drewno i produkty z drewna, ze zmianami o ponad 15%, szczegóły INE.