Powstaje poprzez podgrzanie skorupy w pomieszczeniu wolnym od tlenu do 600ºC, co powoduje usunięcie zanieczyszczeń. Jednak wszystko musi odbywać się lokalnie, ponieważ transport zakłóciłby cykl węglowy.