W oświadczeniu ANEPC stwierdza, że Wspólne Siły Operacyjne(FOCON), których misja jest koordynowana przez Krajowy Urząd ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności, wyruszą dziś rano z lotniska w Lizbonie lotem komercyjnym, a następnie udadzą się do Quebecu.

Według ANEPC, w skład sił wchodzą elementy Krajowego Urzędu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności, Specjalnych Sił Ochrony Ludności(FEPC) ANEPC, Jednostki Ochrony i Pomocy w Sytuacjach Nadzwyczajnych(UEPS) GNR, Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów(ICNF), strażaków ze straży pożarnej regionu Centrum i Autonomicznego Regionu Madery oraz Narodowego Instytutu Ratownictwa Medycznego(INEM).

Portugalskie siły są wysyłane do Kanady w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej (UE), wraz z hiszpańskim kontyngentem, składającym się z 97 pracowników operacyjnych.