Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego we francuskim Strasburgu posłowie do PE zatwierdzili 499 głosami za, przy 28 przeciw i 93 wstrzymujących się, swoje stanowisko negocjacyjne w celu rozpoczęcia rozmów z państwami członkowskimi UE (reprezentowanymi w Radzie) w sprawie ostatecznego kształtu ustawy o sztucznej inteligencji, która, jak ma nadzieję Komisja, zostanie przyjęta jeszcze w tym roku.


"Przepisy mają na celu promowanie przyjmowania niezawodnej sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka oraz ochronę zdrowia, bezpieczeństwa, praw podstawowych i demokracji przed jej szkodliwymi skutkami" - podkreśla Zgromadzenie Europejskie w oświadczeniu.


W szczególności w stanowisku przyjętym obecnie przez posłów do PE określono, że nowe przepisy przewidują całkowity zakaz stosowania sztucznej inteligencji do nadzoru biometrycznego, rozpoznawania emocji i prewencyjnego nadzoru policyjnego, narzucając, aby systemy generujące tę technologię, takie jak ChatGPT, wskazywały w przejrzysty sposób, że treści zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, mimo że programy wykorzystywane do wpływania na wyborców w wyborach są uważane za obarczone wysokim ryzykiem.


W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie uregulowania systemów sztucznej inteligencji, pierwszy akt prawny na szczeblu UE, który ma na celu ochronę podstawowych wartości i praw UE oraz bezpieczeństwa użytkowników, zmuszając systemy uznane za obarczone wysokim ryzykiem do przestrzegania obowiązkowych wymogów związanych z ich niezawodnością.


Od tego czasu dokument jest przedmiotem dyskusji między współprawodawcami, a pod koniec maja w wywiadzie dla agencji Lusa i innych europejskich mediów w Brukseli wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej odpowiedzialna za "Europę przygotowaną na erę cyfrową i konkurencję", Margrethe Vestager, powiedziała, że spodziewa się porozumienia w tym roku w UE w sprawie pierwszej ustawy o sztucznej inteligencji.


"Mamy nadzieję, że pierwsze rozmowy trójstronne (dyskusja między współprawodawcami) w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji w Europie odbędą się przed latem, co oznaczałoby, że jeśli będziemy ciężko pracować, możemy osiągnąć wynik do końca roku", powiedziała Margrethe Vestager, przyznając jednocześnie, że nowe przepisy wejdą w życie dopiero w 2025 r., biorąc pod uwagę niezbędny czas na dostosowanie, nie nadążając za tempem rozwoju technologii.

Będzie to zatem pierwsze rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji, pomimo faktu, że twórcy i osoby odpowiedzialne za rozwój tej technologii podlegają już europejskim przepisom dotyczącym praw podstawowych, ochrony konsumentów oraz zasadom bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności.

Oczekuje się, że zostaną wprowadzone dodatkowe wymogi w celu przeciwdziałania zagrożeniom, takie jak istnienie ludzkiego nadzoru lub obowiązek dostarczania jasnych informacji na temat możliwości i ograniczeń sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana w takich obszarach jak rozrywka (dostosowywanie treści), handel "online" (przewidywanie gustów konsumentów), urządzenia gospodarstwa domowego (inteligentne programowanie) i sprzęt elektroniczny (korzystanie z wirtualnych asystentów, takich jak Siri lub Alexa, między innymi).

Komisja Europejska stara się wzmocnić współpracę między państwami członkowskimi w zakresie sztucznej inteligencji, ale nadal nie ma wspólnych ram prawnych, więc celem jest przejście od dobrowolnego podejścia do sfery regulacyjnej.