Według szacunków INE, rok 2022 był czwartym rokiem z rzędu, w którym odnotowano wzrost liczby ludności w Portugalii.

"Wzrost liczby ludności w 2022 r. wynikał z salda migracji wynoszącego 86 889 osób (72 040 w 2021 r.), które zrównoważyło ujemne saldo naturalne wynoszące -40 640 (-45 220 w 2021 r.)", ogłosił INE.

W 2022 r. średnia liczba dzieci na kobietę w wieku rozrodczym wzrosła do 1,43 dziecka (1,35 w 2021 r.).

Starzenie demograficzne w Portugalii nadal przyspieszało, a wskaźnik starzenia w 2022 r. wyniósł 185,6 osób starszych na 100 młodych ludzi (181,3 w 2021 r.).

Mediana wieku ludności zamieszkującej Portugalię, która odpowiada wiekowi dzielącemu populację na dwie grupy o równej wielkości, wzrosła z 46,7 lat w 2021 r. do 47,0 lat w 2022 r.

"Populacja rezydentów rośnie od 2019 r., w przeciwieństwie do trendu spadku liczby ludności obserwowanego w latach 2010-2018", dodał INE.

Wzrost liczby ludności odnotowany od 2019 r. wynikał z dodatniego salda migracji (liczba imigrantów większa niż emigrantów), które przewyższyło naturalne saldo ujemne (liczba zgonów większa niż żywych urodzeń).