Według Jornal de Notícias, od stycznia do marca ERS otrzymał 21 291 skarg, pochwał i komentarzy, z czego 15 483 (72,72%) stanowiły skargi od jednostek z sektora publicznego, prywatnego i społecznego. Najwięcej skarg wpłynęło do sektora publicznego, łącznie 8 717 (56,3%), a 6 471 (41,8%) do sektora prywatnego.

W sektorze publicznym głównym powodem skarg (16%) są problemy związane z koncentracją na użytkowniku, podczas gdy w szpitalach prywatnych przeważają kwestie finansowe (17,5%). Jednak w prywatnych szpitalach bez hospitalizacji, procedury administracyjne są powodem większości skarg (19,4%).