Eid al-Adha ("święto ofiary") upamiętnia gotowość proroka Ibrahima do poświęcenia syna na rozkaz Boga i jest naznaczone specjalnymi modlitwami i ucztami.

Święto zbiega się z końcem hadżdż - corocznej islamskiej pielgrzymki do świętego miasta Mekki.