AdA jest właścicielem 3 elektrowni fotowoltaicznych, a 4 kolejne są obecnie w budowie. Firma jest również właścicielem 55 instalacji wyposażonych w mikroelektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 220 kWp.


Stacje uzdatniania wody zasilane energią odnawialną

Głównym celem tej inwestycji jest zwiększenie produkcji energii w 100% odnawialnej, która będzie wykorzystywana głównie na własne potrzeby. Jest to część szerszego planu osiągnięcia neutralności energetycznej w działalności grupy Águas de Portugal do 2030 roku.

Celem jest ograniczenie zużycia energii w kluczowych sektorach, takich jak zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu produkcji energii odnawialnej.

Portugalia jest jednym z krajów Unii Europejskiej (UE) najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych, dlatego podjęto wiele wysiłków, aby przejść w kierunku bardziej ekologicznego społeczeństwa.


Wykorzystanie 300 słonecznych dni

Algarve jest idealnym regionem do instalacji elektrowni fotowoltaicznych, biorąc pod uwagę fakt, że region ten korzysta z największej liczby godzin słonecznych w kraju. Ilość silnego słońca, jaką region ten otrzymuje każdego roku, jest idealna do uzyskiwania stale wysokich ilości produkowanej energii słonecznej.


Zielone plany na przyszłość

Przyszłość wygląda obiecująco dla produkcji zielonej energii w Algarve i w całej Portugalii. Przewiduje się, że w ciągu następnej dekady szacowane inwestycje w wysokości 44,8 mln euro zostaną przeznaczone na budowę elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Obiekty te będą przede wszystkim wykorzystywać energię wiatrową, wodną i słoneczną, służąc jako kluczowy element programu ZERO. Inicjatywa ta, opracowana przez Águas do Algarve, SA, wchodzi w zakres szerszego Programu Neutralności Energetycznej Grupy AdP.