Według REN do czerwca produkcja fotowoltaiczna dostarczyła 7% zużycia energii elektrycznej, a biomasa 6%, podczas gdy produkcja gazu ziemnego stanowiła 19%, a pozostałe 20% odpowiadało bilansowi importowemu.

"W całym półroczu wskaźnik produktywności energii wodnej wyniósł 0,79 (średnia historyczna 1), wskaźnik produktywności energii wiatrowej 0,92, a wskaźnik produktywności energii słonecznej 1,07".

W pierwszych sześciu miesiącach roku zużycie energii elektrycznej było "zgodne z tym obserwowanym w tym samym okresie poprzedniego roku", wykazując spadek o 0,3%, biorąc pod uwagę wpływ temperatury i dni roboczych.

Analizując tylko czerwiec, zużycie energii elektrycznej odnotowało wzrost o 0,5% rok do roku, napędzany ponadprzeciętnymi temperaturami. Uwzględniając wpływ temperatury i liczby dni roboczych, zużycie spadło o 1,3%.

W czerwcu reżim hydroelektryczny był bardziej korzystny, rejestrując 1,11 (średnia historyczna 1), podczas gdy w warunkach wiatrowych i fotowoltaicznych panowały warunki poniżej średnich reżimów, ze wskaźnikami rejestrującymi odpowiednio 0,81 i 0,97.