Środek, który był mocno krytykowany, został zatwierdzony głosami PS , BE i PCP wstrzymały się od głosu, a PSD i IL głosowały przeciwko.

Propozycja, którą rząd przesłał do parlamentu, określa, że właściciele domów, które są puste od ponad dwóch lat i znajdują się poza granicami kraju, mają 90 dni na odpowiedź po otrzymaniu powiadomienia o przeprowadzeniu prac lub użytkowaniu nieruchomości.