Rumunia i Włochy to kraje o najwyższym odsetku osób bez pracy i studentów, odpowiednio 25,8% i 25,6%. Za nimi plasują się Grecja (22,8%), Chorwacja (21,8%) i Belgia (19,6%), podczas gdy kraje o najniższym wskaźniku to Szwecja (8,3%) i Estonia (12,3%).

Spośród 44 milionów osób, które znalazły się w sytuacji "ani, ani" w pierwszych trzech miesiącach roku, zdecydowana większość (77,8%) nie szukała pracy, nie znalazła pracy i nie chciała pracować. 20,3% tej grupy nie szukało pracy, ale chciało pracować, 2,8% aktywnie szukało pracy, ale nie dostało jej od razu, a 1,2% nie szukało, ale miało już pracę w kolejce.

"Wśród osób, które nie uczą się ani nie pracują, 21,1% nie chce pracować, ponieważ są na emeryturze, 20,7% nie może z powodu choroby i niepełnosprawności, a 18,2% nie chce pracować, ponieważ są opiekunami lub z innych powodów rodzinnych" - zauważył Eurostat.