W oświadczeniu instytucja kierowana przez Christine Lagarde wzywa obywateli Europy do wyrażenia opinii, za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie internetowej EB C i trwającej od dziś do 31 sierpnia, na temat siedmiu tematów proponowanych dla nowej serii banknotów.

"Chcemy, aby Europejczycy utożsamiali się z projektem banknotów euro, dlatego będą mieli aktywną rolę w wyborze nowego motywu", powiedział prezes EBC, cytowany w oświadczeniu, o banknotach, które bank centralny chce, aby były bezpieczniejsze i miały mniejszy wpływ na środowisko.


Obywatele będą mogli wyrazić swoją opinię na temat wstępnie wybranych tematów, które obejmują "naszą Europę, nas samych", "ptaki: wolne, odporne i inspirujące", "kulturę europejską", "ręce: razem budujemy Europę", "przyszłość należy do Ciebie", "rzeki: wody życia w Europie" lub "wartości europejskie odzwierciedlone w naturze".

Według instytucji, niektóre z wybranych tematów są bardziej abstrakcyjne niż inne, a opisy tematów i związane z nimi narracje "mają jedynie na celu przekazanie głównej idei, która zostanie rozwinięta i zinterpretowana podczas późniejszego tworzenia nowego projektu banknotów euro".

EBC wykorzysta wyniki ankiet do wyboru, do 2024 r., tematu przewodniego, po którym nastąpi konkurs na projekt nowych banknotów, przy czym oczekuje się, że w 2026 r. EBC podejmie decyzję w sprawie przyszłego projektu oraz rozpoczęcia produkcji i emisji nowych banknotów.

"Pracujemy nad nową serią zaawansowanych technicznie banknotów, aby zapobiec fałszerstwom i zmniejszyć wpływ na środowisko", wyjaśnił Fabio Panetta, członek zarządu EBC.