Dane Pordata ujawniają również, że średnie zarobki portugalskich pracowników wyniosły 1 294 euro w 2021 r., czyli w roku, w którym dokonano oceny wynagrodzeń.

"W Portugalii to właśnie w sektorze zakwaterowania i gastronomii średnie miesięczne zarobki (wynagrodzenie + nadgodziny + premie + dotacje) pracowników są najniższe", podczas gdy najwyższe płace występują w sektorze energii elektrycznej, gazu i wody.

Średnie zarobki według branż w 2021 r:

Energia elektryczna, gaz i woda - 2 965,8 euro

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 2 374,4 euro

Organizacje międzynarodowe - 1 997,5 euro

Przemysł wydobywczy - 1 596,00 euro

Transport i magazynowanie - 1 463,7 euro

Edukacja - 1 415,1 euro

Administracja publiczna, obrona i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - 1 269,2 EUR

Przemysł wytwórczy - 1 224,8

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli - 1 224,2 EUR

Opieka zdrowotna i społeczna - 1 148,8 euro

Budownictwo - 1 103,2

Rolnictwo, produkcja zwierzęca, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo - 1 011,4 EUR

Zakwaterowanie, gastronomia i podobne - 913,7 euro