Celem, według władz miasta, jest zapewnienie ochrony "cennego znaleziska dziedzictwa kulturowego", którego budowę szacuje się na 4000-3000 lat przed Chrystusem (p.n.e.), czyli ponad 5 tysięcy lat temu.


Archeolog Luciano Vilas Boas, który koordynuje prace wykopaliskowe na terenie kopca Oural, podkreślił na stronie internetowej gminy, że okolica jest niezwykle bogata pod względem dziedzictwa archeologicznego, identyfikując istnienie trzech kolejnych megalitycznych pomników o charakterze pogrzebowym i zestawu sztuki naskalnej w okolicy.

Dzięki temu odkryciu można potwierdzić, że na tym obszarze, położonym obok punktu widokowego na granicach Ribeira do Neiva, żyły "różne populacje".