Kampania, za którą odpowiedzialny był Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, odbyła się w dniach 18-24 lipca, a 57146 pojazdów zostało osobiście skontrolowanych w kontynentalnej Portugalii, zgodnie z notatką GNR.

Kampania ta, mająca na celu ostrzeżenie kierowców o poważnych konsekwencjach korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy i uwzględniona w Krajowym Planie Inspekcji na 2023 r., miała udział organów autonomicznych regionów Azorów i Madery w działaniach uświadamiających, uzupełniając prace kontrolne prowadzone przez regionalne komendy PSP.

W okresie trwania operacji GNR skontrolował 36 550 pojazdów i wykrył 9 169 wykroczeń, z których 583 dotyczyło korzystania z telefonów komórkowych.

Ze swojej strony PSP, w swoich obszarach jurysdykcji, skontrolowała 20 146 pojazdów i wykryła 4 777 wykroczeń, z których 192 dotyczyły korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy.

W okresie kampanii zarejestrowano łącznie 2560 wypadków drogowych, w wyniku których zginęło osiem osób, 45 osób odniosło poważne obrażenia, a 835 osób odniosło drobne obrażenia, jak podaje GNR w notatce przesłanej do agencji Lusa.

W porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. odnotowano 195 mniej wypadków, dwie mniej ofiar śmiertelnych, pięć mniej poważnych obrażeń i 59 drobnych obrażeń.

Wypadki z ofiarami śmiertelnymi (siedem) miały miejsce w okręgach Porto (2), Aveiro (1), Coimbra (2), Leiria (2) i Beja (1).