Według wiadomości SAPO , w momencie powstania fabryka posiadała cztery linie produkcyjne, a obecnie jej zdolność produkcyjna wynosi 44 miliony kilogramów przekąsek ziemniaczanych i kukurydzianych rocznie. Firma zatrudnia obecnie 400 osób w całym kraju.

Zainaugurowana w maju 1993 r. przestrzeń ma 736 hektarów pod w 100% zrównoważoną uprawę ziemniaków w Portugalii i utrzymuje partnerstwa z kilkoma portugalskimi firmami rolniczymi. W 2022 r. PepsiCo zwiększyło zakup ziemniaków pochodzących ze zrównoważonych upraw rolnych o 6,9% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Według banera, w 2021 r. przestrzeń produkcyjna osiągnęła już cele redukcji zużycia wody, które PepsiCo wyznaczyło na 2030 r., będąc jedyną jednostką produkcyjną w południowej Europie o takim poziomie zużycia.

"To wielki sukces w europejskiej i globalnej działalności PepsiCo, a wiele z tego sukcesu zawdzięczamy zespołom, które codziennie pracują, aby odpowiadać na potrzeby konsumentów, zawsze mając na uwadze filary zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i oczywiście wyborów i działań, które mają pozytywny wpływ na planetę i ludzi", mówi Nelson Sousa, kierownik zakładu PepsiCo w Portugalii.