Według tego samego źródła, Portugalia ma 8000 osób korzystających z emerytur w ramach umowy dwustronnej podpisanej w 1991 roku, podczas gdy Brazylia ma 2800 osób w tej samej sytuacji.

Według nich osoby te pracowały w kraju pochodzenia, ale także w kraju, do którego wyemigrowały.

Minister wspomniał również, że umowa ta miała dodatkowy protokół podpisany przez oba kraje w 2006 r. i ubolewał, że wielu Brazylijczyków pracujących w Portugalii i Portugalczyków w Brazylii nadal nie wie o istnieniu tego świadczenia.

Dodali, że proces dokumentowania dostępu do emerytur może zostać wkrótce uproszczony.

Z tego powodu w tym tygodniu w Lizbonie zebrała się mieszana brazylijska komisja złożona z przedstawicieli technicznych z ministerstw opieki społecznej, zdrowia, instytucji krajowych i ubezpieczeń społecznych, a także firmy zajmującej się przetwarzaniem danych dotyczących brazylijskiej opieki społecznej.

Ich celem było omówienie sposobów uproszczenia procedury dostępu do emerytur dla portugalskich i brazylijskich migrantów z ich portugalskimi odpowiednikami, biorąc pod uwagę zmiany w prawie pracy wprowadzone w obu krajach w ciągu ostatnich kilku lat.

Po stronie portugalskiej obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Kolejnym celem jest poprawa percepcji użytkowników, "aby wypełnienie formularza było jak najbardziej intuicyjne", podkreślił minister.