W oświadczeniu przesłanym do Komisji Rynku Papierów Wartościowych(CMVM), spółka kierowana przez João Bento stwierdza, że dochód operacyjny osiągnął 480,4 mln euro w pierwszej połowie roku, czyli o 7,6% więcej niż w roku ubiegłym, "odzwierciedlając wzrost we wszystkich obszarach działalności".

Usługi finansowe i handel detaliczny wzrosły o 91,4%, Expresso i Paczki o 15,2%, a Banco CTT o 20,5%.

CTT stwierdziło, że "przyspieszenie wzrostu w drugim kwartale pociągnęło za sobą wzrost przychodów" w pierwszej połowie do 141,3 mln euro, czyli o 15 procent więcej niż w pierwszej połowie 2022 roku.

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją i EBITDA wzrósł o 58,7% do 80,1 mln euro.