Przewodniczący władz miejskich podkreślił zaangażowanie gminy, w latach 1995-2022, w rozwiązywanie kwestii mieszkaniowych, przeprowadzając ponad 1500 projektów licencyjnych dotyczących mieszkań w niepewnej sytuacji, z inwestycją dokonaną w Biurze Technicznym Highlands.


Burmistrz dodał, że za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Santo António (ASA) przeznaczył również ponad 250 tysięcy euro na odzyskanie mieszkań dla potrzebujących rodzin.


Pedro Calado zapewnił, że gmina Funchal "nie zalegalizuje niczego, co nie jest zgodne z prawem", nalegając na pilną rewizję Miejskiego Planu Generalnego (PDM), aby kontynuować prace nad legalizacją mieszkań.


Według socjaldemokratycznego urzędnika, wraz z rewizją PDM, gmina "wznowi wzrost budowy spółdzielni mieszkaniowych o 25% do 30%".


Powiedział, że około 170 jest analizowanych w ciągu semestru, a w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 66 zostało rozpatrzonych pod kątem renowacji zniszczonych budynków, które będą miały ulgi podatkowe.


Dodał, że zatwierdzono ponad 173 pozwolenia na budowę i 113 pozwoleń na użytkowanie.