Rząd zatwierdził finansowanie w wysokości do 9,25 mln euro, w latach 2023-2027, dla Portugalskiej Agencji Kosmicznej (PT Space), zgodnie z rezolucją Rady Ministrów opublikowaną w ubiegły piątek w Diário da República.


Środki będą przekazywane corocznie do budżetu PT Space, utworzonego w 2019 r., i zgodnie z opublikowanym w piątek dyplomem "mogą zostać zwiększone o saldo obliczone w poprzednim roku".


Podczas gdy Portugalia jest członkiem ESA od 2000 r., Portugalska Agencja Kosmiczna z siedzibą na wyspie Santa Maria na Azorach jest jedną z najnowszych agencji kosmicznych na świecie. Została utworzona w 2019 r. w ramach Portugalskiej Strategii Kosmicznej 2030. Celem strategii kosmicznej jest "uznanie Portugalii za światowy autorytet w dziedzinie nauki i ekonomii interakcji kosmos-Ziemia-Klimat-Oceany z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki".


Stwierdzono w niej, że przestrzeń kosmiczna "musi być traktowana jako dobro wspólne" oraz że "wiele sektorów może czerpać korzyści z rozwiązań opartych na przestrzeni kosmicznej, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, infrastruktura, rozwój miast, transport, żegluga morska, turystyka, bankowość, obrona i bezpieczeństwo, a nawet sektor zdrowia publicznego i monitorowanie epidemii".