Zyski banków w Portugalii wzrosły w ubiegłym roku o 50% do 2,97 mld euro. Wynik ten został osiągnięty dzięki wzrostowi dochodu odsetkowego netto, czyli różnicy między odsetkami naliczonymi od pożyczek a odsetkami zapłaconymi od depozytów, wyjaśnia nadzorca kierowany przez Mário Centeno, który w środę zaktualizował długą serię portugalskiego sektora bankowego.

Był to piąty rok z rzędu, w którym sektor odnotował dodatnie wyniki i nastąpił po najbardziej negatywnym okresie bankowości w Portugalii w latach 2011-2017, w którym zgromadził straty w wysokości 13,7 mld euro i upadły dwie instytucje (BES i Banif). Od tego czasu banki poprawiły się i zakumulowały zyski w wysokości 8,3 mld euro.

W 2022 r. wyniki przyspieszyły ze względu na podwyżkę stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC), która umożliwiła bankom zwiększenie przychodów odsetkowych netto o 1,38 mld euro do 7,5 mld euro, co jest najwyższym wynikiem od 2011 r.