Miguel Fontes, sekretarz stanu ds. pracy i João Paulo Correia (sport), podkreślili, że zatrzymanie talentów jest priorytetem dla rządu i że Portugalia "jest dziś konkurencyjnym krajem", zdolnym do przyciągania wykwalifikowanych młodych ludzi.

"Drzwi są szeroko otwarte dla wszystkich, którzy chcą zarabiać na życie w Portugalii", powiedział sekretarz stanu ds. pracy.

Miguel Fontes natychmiast zwrócił uwagę na program "Regressar", w ramach którego około 19 500 Portugalczyków przebywających za granicą powróciło do kraju pochodzenia.

Urzędnik przypomniał, że program ten zakłada "bardzo korzystny system podatkowy" w ciągu pierwszych pięciu lat po powrocie.

"Portugalia jest wystarczająco duża i potrzebuje wszystkich", podkreślił.

Nawiązał również do zaangażowania w godną pracę i walkę z niepewnością, a także do lepszych płac i lepszej dystrybucji bogactwa, jako warunków niezbędnych do przyciągnięcia młodych talentów.

Podobnie, sekretarz stanu ds. młodzieży i sportu, João Paulo Correia, podkreślił wzrost gospodarczy Portugalii, "z większą liczbą miejsc pracy i rosnącymi płacami", a także to, że Portugalia jest "bezpiecznym krajem z przyszłością, z solidnymi podstawami w budowaniu swojej gospodarki".

"Portugalia jest postrzegana z międzynarodowego punktu widzenia jako rozwijająca się gospodarka, jedna z najszybciej rozwijających się w Europie, w której rośnie również średnia pensja. Nawiasem mówiąc, w maju średnie wynagrodzenie wzrosło powyżej inflacji, co oznacza realny wzrost siły nabywczej. Jest to również wizja, jaką świat, Europa i międzynarodowe gospodarki mają na temat naszego kraju", powiedział.

João Paulo Correia podkreślił również zaangażowanie Portugalii na rzecz tak zwanych "cyfrowych nomadów".