Zgodnie z zarządzeniami opublikowanymi w Diário da República, zatwierdzono zmiany w zezwoleniach na korzystanie z systemów nadzoru wideo zatwierdzonych dla gmin Portimão w 2020 r. i Olhão w 2022 r. w dystrykcie Faro.

W przypadku Portimão system nadzoru wideo został zatwierdzony w sierpniu 2020 r., Przewidując instalację 61 kamer, i został uruchomiony 1 listopada 2022 r., Z 37 kamerami, które pozwalają na "pokrycie 24 wcześniej zidentyfikowanych lokalizacji" w memorandum PSP , czytamy w wysyłce.

Już w tym roku krajowy dyrektor PSP zwrócił się "zgodnie z warunkami ustawy o rozszerzenie wyżej wymienionego systemu nadzoru wideo na pięć nowych lokalizacji", poprawkę, którą sekretarz stanu ds. administracji wewnętrznej Maria Isabel Oneto zatwierdziła 4 sierpnia i która została teraz opublikowana w Diário da República.

Diário da República informuje również o zatwierdzeniu przez ministra "zmiany zezwolenia na użytkowanie systemu nadzoru wideo zainstalowanego w gminie Olhão, który obecnie obejmuje 61 kamer nadzoru wideo".

W uzasadnieniu decyzji wspomniano, że w zarządzeniu z 2022 r. "zatwierdzono odnowienie zezwolenia na eksploatację, na okres trzech lat, systemu nadzoru wideo składającego się z 26 kamer" w Olhão, ale krajowe kierownictwo PSP zwróciło się o zmianę zezwolenia na eksploatację systemu.