Liczba ta wzrosła, biorąc pod uwagę, że w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) hotele zazwyczaj dostosowują ceny do okresu największego popytu ze strony turystów, zgodnie z raportem ECO.

Przy tych cenach noc w hotelu w Portugalii jest droższa niż w Hiszpanii, gdzie średnia wartość do czerwca była nieco niższa i wynosiła 135,8 euro, osiągając wskaźnik obłożenia wyższy niż w Portugalii (ustalony na poziomie 62,3%) z 70,2%. Różnica wzrasta jednak, gdy porównamy Portugalię z Niemcami, gdzie dochód na zajęty pokój (ADR) wynosi 113,73 euro, a w Wielkiej Brytanii 128,62 euro.

Wartości te zostały przekazane ECO przez północnoamerykańską firmę konsultingową CoStar, która analizuje dane dotyczące rynku nieruchomości i turystyki.