"[...] Pszczelarze muszą przystąpić do corocznej deklaracji zapasów od 01 do 30 września 2023 r.", czytamy w publicznym ogłoszeniu DGAV.

Wśród informacji, które należy przedstawić, znajdują się przybliżone współrzędne geograficzne pasiek.

Z drugiej strony, numer rejestracyjny pszczelarza musi być umieszczony w "bardzo widocznym" miejscu w pasiekach.

W przypadku niezłożenia deklaracji zapasów, pszczelarze podlegają karze grzywny, która waha się od 100 euro do 3 740 euro w przypadku osób fizycznych i 44 890 euro w przypadku przedsiębiorstw.