"Patrząc na główne sektory działalności, sektor technologii informacyjnych, dóbr konsumpcyjnych i energii (użyteczności publicznej oraz ropy i gazu) to te, które przewidują większy wzrost płac (odpowiednio 6,59%, 5,15% i 5,03%)", podsumował konsultant.

Sektor farmaceutyczny, bankowość i ubezpieczenia oraz transport to te, które przewidują niższą wartość (odpowiednio 3,46%, 3,45% i 2,50%).