"Środek ten wynika z aktywacji specjalnego czerwonego stanu alarmowego - Zintegrowanego Systemu Operacji Ochrony i Ratownictwa - dla Specjalnego Urządzenia Przeciwpożarowego (które reprezentuje maksymalny poziom gotowości i mobilizacji struktur, sił i jednostek przeciwpożarowych) w niektórych obszarach Portugalii kontynentalnej", wyjaśnił ANEPC w oświadczeniu.

Pisemna wiadomość tekstowa - w języku portugalskim i angielskim, bezpłatna dla użytkowników - ostrzega przed używaniem ognia na obszarach wiejskich i leśnych oraz przed stosowaniem się do zaleceń władz.