Dochody z tego podatku w ubiegłym roku wzrosły o 6,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, co w wartościach bezwzględnych stanowiło dodatkowe 113,6 mln euro, które zostały zebrane. Mimo to, wzrost ten był niższy od prognoz rządu, który spodziewał się wzrostu o 9%, czyli około 161 mln euro.

W ubiegłym roku główny wkład w poprawę dochodów z opłat skarbowych miała opłata od nabycia nieruchomości, która przekroczyła 367 mln euro. W sumie było ich ponad 53 miliony. Drugim największym wkładem we wzrost przychodów było zawieranie umów ubezpieczeniowych z około 38 mln euro więcej, co dało łącznie 484,7 mln euro.