Zatrudnienie w sektorze kultury wzrosło o ponad 5%, powyżej wzrostu o 4,5% odnotowanego we Wspólnocie Europejskiej.

"W 2022 r. sektor kultury w UE zatrudniał 7,7 mln osób, co stanowiło 3,8% całkowitego zatrudnienia. W porównaniu z 2021 r. nastąpił wzrost o 4,5%", podkreśla urząd statystyczny.

W ubiegłym roku zatrudnienie w kulturze wzrosło w 19 państwach członkowskich UE, przy czym najbardziej znaczący wzrost odnotowano na Cyprze (21,5%), w Luksemburgu (14,5%) i Irlandii (14%).

Portugalia również znalazła się wśród krajów, w których liczba pracowników kultury wzrosła w 2022 r. W sektorze tym zatrudnionych było 197,8 tys. pracowników, powyżej 187,7 tys. etatów odnotowanych rok wcześniej.

Podsumowując, zatrudnienie w sektorze kultury w Portugalii wzrosło o 5,4%, co przewyższa średnią wspólnotową, choć jest dalekie od najlepszych wyników wśród państw członkowskich.

Z drugiej strony, zatrudnienie w portugalskim sektorze kultury stanowiło 4% całkowitego zatrudnienia, 0,1% powyżej poprzedniego roku i 0,2% powyżej średniej UE.

Z kolei zatrudnienie w kulturze zmniejszyło się w ośmiu krajach UE: Bułgaria (-7,7%), Czechy (-7,3%) i Chorwacja (-6,3%) były największymi przegranymi.

Szczegółowe dane opublikowane przez Eurostat pozwalają również na pewien wgląd w ewolucję różnic między płciami, jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze kultury. Mamy dobrą wiadomość: w 2022 r. sektor kultury odnotował najniższą w historii lukę w zatrudnieniu mężczyzn i kobiet, z "różnicą wynoszącą zaledwie 1,6%".

Innymi słowy, w ubiegłym roku w kulturze zatrudnionych było 3,9 miliona mężczyzn, co odpowiada 50,8% siły roboczej sektora oraz 3,8 miliona kobiet, co odpowiada 49,2%.

Wśród państw członkowskich Malta wyróżnia się jako kraj o największej różnicy między płciami: 21,6 punktu procentowego, ale są też kraje, w których w sektorze zatrudnionych jest więcej kobiet niż mężczyzn, tak jak w przypadku Łotwy (26,3% na korzyść dziewcząt), Litwy (25,7%) i Cypru (17,1%).