Sekretarz stanu ds. promocji zdrowia, Margarida Tavares, podpisała zarządzenie zezwalające na bezpłatne szczepienia dla wszystkich osób w wieku 60 lat i starszych, a także dla innych grup priorytetowych określonych przez Dyrekcję Generalną ds. zdrowia(DGS).

Kampania szczepień rozpocznie się w drugiej połowie września, a kwalifikujące się osoby (w wieku powyżej 60 lat lub w innych grupach wiekowych) mogą zostać zaszczepione jednocześnie przeciwko Covid-19 i grypie sezonowej.

"Chcemy chronić ludzi w jak największym stopniu następnej zimy, zwiększając zakres tej bezpłatnej szczepionki o prawie 30%", wyjaśniła Margarida Tavares dla Lusa.

Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Zdrowia, środek ten "zagwarantuje większą równość w dostępie (do szczepionek), umożliwiając ochronę jeszcze większej liczby osób".

Margarida Tavares twierdzi, że nie można jeszcze dokonać ostatecznego rozliczenia tego nowego środka, między innymi dlatego, że zakupy nie zostały jeszcze zakończone, ale szacuje, że ostateczny koszt wyniesie od 20 do 25 milionów euro tylko na szczepionki, nie licząc kosztów logistycznych.

"To bardzo znacząca inwestycja dla nas wszystkich. (...) Ale jest to bardzo cenna inwestycja. Jest to decyzja, którą podejmujemy z wielką przyjemnością, ze względu na korzyści, jakie się z nią wiążą. Dlatego wzywamy do wielkiej mobilizacji", powiedział Sekretarz Stanu, przypominając, że środek ten zmniejszy również cyrkulację wirusów, a tym samym ochroni Narodową Służbę Zdrowia.

"Grypa jest ostrą chorobą wirusową dróg oddechowych, która może być szczególnie poważna u osób starszych lub przewlekle chorych", ostrzega ministerstwo.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zeszłej zimy Portugalia po raz kolejny przekroczyła cel 75% wyszczepialności przeciwko grypie sezonowej zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia(WHO).