Jest to pierwszy raz, kiedy przewoźnik lotniczy "odnotowuje dodatnie wyniki w pierwszych sześciu miesiącach roku, od czasu opublikowania wyników półrocznych (2019 r.)", podkreśla TAP w oświadczeniu.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku wynik netto TAP stanowi "poprawę o 225 mln euro" w porównaniu z tą samą połową ubiegłego roku, zgodnie z opublikowaną notatką.

Ponadto odnosi się do tego, że dodatni wynik netto w wysokości 22,9 mln euro, osiągnięty w pierwszej połowie tego roku, stanowi wzrost o 134,9 mln euro w stosunku do 2019 r., czyli okresu po pandemii COVID-19.

TAP uważa, że dobry wynik opiera się na "silnym wzroście przychodów operacyjnych", które wyniosły 1,9 mld euro, przy "istotnym wzroście" o 600 mln euro (+44,3%) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku.

"Wzrost ten świadczy o zrównoważonym podejściu przyjętym przez TAP w celu wykorzystania możliwości rynkowych", wyjaśnia portugalski przewoźnik lotniczy.