Sezonowa kampania szczepień rozpocznie się w drugiej połowie września i odbędzie się jednocześnie z grypą, przy czym obie będą bezpłatne dla wszystkich osób powyżej 60 roku życia i dla innych grup priorytetowych, które zostaną jeszcze określone przez Dyrekcję Generalnąds.

Rząd zobowiązał się zapłacić 2,5 euro za każdą szczepionkę przeciwko Covid podaną w aptekach ogólnodostępnych, podobnie jak w przypadku każdej szczepionki przeciwko grypie. Według ECO kwota ta obejmuje zarówno logistykę, jak i administrację. Z tej kwoty apteki będą musiały zapłacić część dystrybucji przemysłu farmaceutycznego za dostawę szczepionek, której kwota nie została jeszcze sfinalizowana. Na pytanie ECO, oficjalne źródło z Ministerstwa Zdrowia powiedziało tylko, że rozporządzenie w tej sprawie "czeka na wspólną publikację z Ministerstwem Finansów, więc nie jest jeszcze czas, aby podać więcej informacji".