Turismo de Portugal stworzyło linię wsparcia kredytowego dostępną dla każdego, kto chce inwestować w turystykę w głębi kraju.

Według NM, Program Wsparcia Linii Mikrokredytów Turystycznych dla Wnętrz to zachęta finansowa, która wspiera przedsiębiorców z sektora turystycznego w regionach wewnętrznych.

Celem jest pobudzenie lokalnego rozwoju gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i wspieranie partnerstwa w sektorze turystycznym.

Według strony internetowej Turismo de Portugal, pożyczka udzielana w ramach tego dyplomu może odpowiadać maksymalnie 90 procentom kwalifikującej się inwestycji, przy bezwzględnej maksymalnej wartości 30 000 euro.

Tylko firmy turystyczne mogą ubiegać się o to wsparcie, a inwestycje muszą być dokonywane na terytoriach o niskiej intensywności.