Od czasu nałożenia tego podatku w 2012 r., Jerónimo Martins, kierowane przez Pedro Soares dos Santos, zaskarżyło go w sądzie.

Grupa oczekuje na ocenę skargi złożonej do Komisji Europejskiej, uznając tę opłatę za "nielegalną pomoc państwa". Zgodnie z półrocznym raportem i sprawozdaniami finansowymi grupy, "wyżej wymienione rozliczenia zostały zakwestionowane w sądzie, ponieważ uznano, że są one nienależne, ponieważ ponadto dyplom prawny, który stworzył TSAM, został uznany za niezgodny z konstytucją".

W ciągu zaledwie jednej dekady i do 2021 r. państwo otrzymało ponad 73 mln euro z tytułu pobierania tej opłaty. TSAM ma na celu finansowanie kosztów oficjalnych kontroli fitosanitarnych, ochronę zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Ma zastosowanie do zakładów o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych lub będących własnością firm lub grup o łącznej powierzchni sprzedaży równej lub większej niż 6000 metrów kwadratowych.