Dane z raportu na temat zwalczania oszustw podatkowych i celnych w 2022 r. pokazują, że główną motywacją do składania skarg były procedury Urzędu Skarbowego(AT) w obszarach takich jak IRS, IMI, IUC, VAT i sprawiedliwość podatkowa, zgodnie z Correio da Manhã.

Według AT wzrost liczby skarg jest konsekwencją postrzegania przez obywateli ich praw, a także rozpowszechniania tej usługi poprzez wymianę opinii między podatnikami, czego dowodem jest wzrost o ponad 580% skarg na organy podatkowe.

Z łącznej liczby 5 345 skarg, organ podatkowy odpowiedział na 5 147, co stanowi liczbę zbliżoną do 100%, zgodnie z opublikowanym raportem. Główne wnioski podmiotu z oceny skarg są takie, że 60% odpowiedzi miało jedynie charakter informacyjny, a w 22% przypadków obywatele mieli rację. Z drugiej strony, w 10% przypadków AT stwierdza, że podatnicy byli w błędzie.