"Będziemy bardziej surowi wobec wszystkich, którzy nie rozumieją, że muszą przyjąć odpowiedzialną postawę w szczególnie skomplikowanym momencie", powiedział Duarte Cordeiro dziennikarzom w Lagos.

Polityk przemawiał podczas wizyty w przedsiębiorstwie rolnym w Lagos oraz w punkcie monitorowania sieci piezometrycznej (monitorowanie poziomu wody w warstwie wodonośnej) dla warstwy wodonośnej Almádena/Odiáxere, zarządzanej przez Portugalską Agencję Środowiska(APA).

Według ministra środowiska i działań na rzecz klimatu, zużycie wody w Algarve jest obecnie "o pięć hektometrów sześciennych niższe niż w ubiegłym roku", ale "trzeba zrobić więcej", aby zachęcić do oszczędzania w konsumpcji miejskiej.

Według Duarte Cordeiro, poza zakładami rolniczymi i gminami "oferującymi przykład zmniejszenia ilości wody nawadniającej parki publiczne", należy "zrobić więcej z punktu widzenia zachęcania ludności miejskiej do oszczędzania wody".

"Musimy zrozumieć, gdzie [zachęta] nie jest realizowana i musimy kontynuować inwestycje strukturalne zaplanowane w Planie Odporności i Odbudowy (PRR)" - stwierdził.

Minister środowiska uzasadnił wizytę na farmie w Lagos tym, że zgłaszano nieprawidłowości w zużyciu wody i raportach.

"Dokonano konfiskaty, wiedząc, że instalacje zużywają dwie trzecie objętości wody tej warstwy wodonośnej, aw tym przypadku nieprawidłowości wynikały z niezgłaszania ilości wody, którą z niej pobierają".

Duarte Cordeiro dodał, że "nałożono karę na właściciela gruntu", który "zainstalował licznik, który co godzinę liczy zużycie wody w 20-hektarowych winnicach".

Minister powiedział, że przeprowadzka do Algarve, w której towarzyszy mu sekretarz stanu ds. środowiska, Hugo Putin, miała na celu "obserwację prac nadzorczych nad podziemnymi masami wodnymi, w tym przypadku warstwą wodonośną Almádena/Odiáxere, która jest rozwijana" przez APA.

"Podczas tych prac wykryto 138 wykroczeń, a na ich podstawie ostatecznie zostaną podjęte działania dostosowawcze w zakresie badań rolniczych", podkreślił.

Zdaniem Duarte Cordeiro monitorowanie i nadzór nad siecią wód podziemnych jest ważne, aby wiedzieć, jakie zasoby istnieją "do zarządzania tym terytorium, w krytycznym momencie z punktu widzenia zarządzania zasobami wodnymi".