Badanie wykazało, że sytuacja europejskich pracowników jest "bardzo niepokojąca, szczególnie w Portugalii i Serbii".

"Posiadanie pracy niekoniecznie oznacza możliwość przetrwania finansowego", napisał w oświadczeniu autor badania Etienne Mercier, podkreślając, że sytuacja ta dotyczy ponad jednej trzeciej (36%) europejskich pracowników.

Zlecone przez francuską organizację pozarządową Secours Populaire Français badanie przeprowadziło wywiady z dziesięcioma tysiącami osób w wieku co najmniej 18 lat w dziesięciu krajach (Niemcy, Francja, Grecja, Włochy, Polska, Wielka Brytania, Mołdawia, Portugalia, Rumunia i Serbia).

Prawie trzech na dziesięciu Europejczyków, w tym 49% Greków, stwierdziło, że znajdują się w niepewnej sytuacji, która prowadzi ich do rezygnacji z pewnych potrzeb, takich jak wystarczająca ilość jedzenia lub ogrzewanie domu.

Ze względu na "trudną sytuację finansową" 62% Europejczyków ograniczyło swoje podróże, a 46% zrezygnowało z ogrzewania domów zimą, pomimo zimna.

Według Secours Populaire Français, sytuacja "nieznacznie poprawiła się" w porównaniu z ubiegłym rokiem w krajach najbardziej dotkniętych inflacją, takich jak Grecja, ale pozostaje "bardzo niepokojąca" we wszystkich krajach objętych badaniem.

Z drugiej strony, barometr podkreśla, że 76% Europejczyków stwierdziło, że jest gotowych osobiście zaangażować się w pomoc osobom żyjącym w ubóstwie.

Liczba ta jest "szczególnie wysoka w krajach, w których trudności społeczne są najbardziej powszechne: w Grecji, Portugalii i Serbii" (84%), czytamy w raporcie.