"Oba zakony uważają, że potrzeby mieszkaniowe kraju, które są pilne i muszą zostać rozwiązane z determinacją, muszą zostać złagodzone poprzez własne mechanizmy promocji państwa, bez uszczerbku dla wolności inicjatywy prywatnej", czytamy w oświadczeniu.

We wspólnym stanowisku w sprawie "pilnego kryzysu mieszkaniowego" w kraju, architekci i inżynierowie twierdzą, że są gotowi opracować, zaprojektować i przyjąć "niezbędne decyzje dla Portugalii, aby zaspokoić poważne istniejące potrzeby mieszkaniowe".

Twierdzą, że są również gotowi pomóc w projektowaniu "polityk publicznych", które mają decydujące znaczenie dla rozwiązania tego kryzysu, argumentując, że mają zdolność interweniowania na poziomie mieszkalnictwa, planowania urbanistycznego, środowiska i krajobrazu, aby "myśleć i projektować" rozwiązania.

"Ważne jest, aby decydenci na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym uświadomili sobie tę nieuniknioną rzeczywistość", stwierdzają zarządzenia.

Dla organizacji reprezentujących architektów i inżynierów, państwo powinno być "głównym motorem projektów, które odpowiadają na potrzeby mieszkaniowe Portugalczyków".

"Nadszedł czas, aby działać bez zwłoki", wzywają zarządzenia.