"Bycie częścią tej selekcji Komisji Europejskiej jest dowodem i uznaniem intensywnej pracy, która została wykonana, aby być w czołówce i umieścić Lizbonę jako miasto innowacji", powiedział burmistrz Carlos Moedas i poinformował ECO.

"Kandydatura miasta koncentruje się na celu konsolidacji Lizbony jako Fabryki Jednorożców, flagi innowacji". I właśnie pod hasłem "Lizbona Stolicą Jednorożców" władze miasta przedstawiły europejskiemu jury dokumentację zawierającą opis dotychczasowych działań prowadzonych w Lizbonie.

Dokument ten jest "zilustrowany i poparty danymi statystycznymi i wskaźnikami w zakresie innowacji w najróżniejszych obszarach - środowisku, kulturze, gospodarce, mobilności", opisuje gmina, która nie ma wątpliwości, że jest w czołówce w tej kwestii.

"Jesteśmy w stanie być najlepsi w wielu dziedzinach i musimy realizować nasze ambicje. Innowacje mają fundamentalne znaczenie dla wzrostu, konkurencyjności i rozwoju naszego społeczeństwa", utrzymuje gmina. W rzeczywistości, powtarza, "Lizbona jest obecnie uznanym etapem w dziedzinie innowacji i ma ogromną zdolność przyciągania firm i profesjonalistów z całego świata".